Home Basic information Telephone directory

Telephone directory

PDF
Print

                                                                                     Tel: +421 33 5939...

Name ext.
Adamová Zuzana JUDr. PhD. 613
Baláž Pavel prof. JUDr. CSc. 630
Balážová Sylvia Mgr. 648
Barancová Helena prof. JUDr. DrSc. 645
Berdisová Lucia Mgr. Bc. PhD. 607
Blaho Peter Dr. h. c. prof. JUDr. CSc. 619
Brestovanská Daniela 605
Colotka Peter JUDr. CSc. LL.M. 628
Deset Miloš JUDr. PhD. 633
Dianiška Gustáv prof. PhDr. CSc. 623
Dobrovodský Róbert JUDr. PhD. LL.M. 642
Drgoňová Alžbeta 606
Dudor Ladislav JUDr. 636
Dudová Zuzana Mgr. 653
Fábry Anton JUDr. CSc. 630
Filo Matúš Mgr. 635
Gajdošová Martina JUDr. Mgr. PhD. 628
Gajová Zita Ing. 612
Gažová Emília 657
Hanušiak František Ing. 650
Hašanová Janka JUDr. PhD. 636
Hodálová Ivica JUDr. PhD. 647
Jalč Adrián doc. JUDr. Ing. PhD. 632
Jančo Milan JUDr. PhD. 656
Jankuv Juraj doc. JUDr. PhD. 637
Jurčová Monika JUDr. PhD. 643
Jurík Roman JUDr. PhD. 608
Káčer Marek Mgr. PhD. 629
Karas Viliam JUDr. PhD. 637
Klimentová Lenka Ing. PhD. 624
Kollárová Anna Mgr. 601
Kollárová Henrieta JUDr. 624
Košičiarová Soňa doc. JUDr. PhD., mim. prof. 634
Kováč Peter JUDr. MUDr. PhD. 632
Krajčirovičová Jana 616
Križan Viktor JUDr. PhD. 645
Kropaj Marián JUDr. PhD. 613
Krošlák Daniel JUDr. PhD. 629
Kupkovičová Kamila Mgr. 604
Kušlita Jozef JUDr. 638
Lacko Miloš JUDr. PhD. 647
Laclavíková Miriam doc. JUDr. PhD. 622
Lantajová Dagmar JUDr. PhD. 638
Lazar Ján prof. JUDr. DrSc. 643
Lišiak Peter JUDr. PhD. 608
Lukačovičová Zuzana Ing. 617
Lysina Peter JUDr. PhD. 639
Mach Peter Mgr. PhD. 620
Marková Barbora Mgr. 626
Masárová Ľubica JUDr. 635
Maslen Michal JUDr. 636
Mašková Andrea Mgr. 614
Mašľanyová Darina doc. JUDr. CSc. 630
Matlák Ján doc. JUDr. CSc. 645
Maxina Ľuboš JUDr. Ing. PhD. 644
Miklošová Katarina PhDr. 624
Minarovičová Anna Mgr. 611
Miškolciová Martina 625
Mittelmannová Miroslava JUDr. 637
Mosný Peter Dr. h. c. prof. JUDr. CSc. 609
Nemec Matúš doc. JUDr. PhD., mim. prof. 621
Nevolná Zuzana JUDr. PhD. 644
Novotná Marianna JUDr. PhD. 656
Novotová Viera Ing. 603
Olšovská Andrea doc. JUDr. Mgr. PhD. 646
Pekarik Matej Mgr. PhD. 620
Príbelský Patrik JUDr. PhD. 608
Procházka Radoslav doc. JUDr. PhD., mim. prof. 628
Prusák Jozef prof. JUDr. CSc. 627
Sahul Jaroslav Mgr. PhD. 624
Sedláková Oľga 618
Slobodová Anna Mgr. 652
Sojka Pavol Mgr. 641
Strémy Tomáš doc. JUDr. PhD. 624
Szattler Eduard JUDr. PhD. 613
Ševčík Marián JUDr. CSc. 636
Šimonová Jana JUDr. PhD. 635
Šimovček Ivan prof. JUDr. CSc. 631
Škreko Anton JUDr. PhD. 613
Škrinár Alexander JUDr. CSc. 644
Šmid Marek prof. doc. JUDr. PhD. 638
Štefanková Natália JUDr. PhD. 639
Štefanovičová Alena Mgr. 655
Švecová Adriána doc. JUDr. PhDr. PhD. 659
Tomeková Zuzana Ing. 615
Uhliarová Martina Mgr. PhD. 641
Vaňková Jarmila PhDr. 619
Varga Peter JUDr. PhD. 637
Vladár Vojtech JUDr. PhD. 621
Vráblová Miroslava JUDr. PhD. 633
Vyšný Peter JUDr. PhD. 622
Zámožík Jozef JUDr. PhD. 641
Zloch Pavol JUDr. CSc. 636