Home Departments Department of Administrative, Environmental and Financial Law

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

PDF
Print

Štruktúra katedry

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa: Kollárova ul. 10, Trnava

m. č.:  304, 305, 323

 

Vedúci katedry:

JUDr. Michal Maslen, PhD.

 

Tajomník katedry:

JUDr. Matúš Filo, PhD.

______________________________________________________________________________

 

Členovia katedry:

Profesori:

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

profesíjny profil

professional profile

 

Odborní asistenti:

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

 

JUDr. Michal Aláč, PhD.

profesíjny profil

professional profile

 

JUDr. Michal Maslen, PhD.

profesíjny profil

professional profile 

 

JUDr. Pavol Zloch, CSc.

 

JUDr. Matúš Filo, PhD.

profesíjny profil

professional profile

 

JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD.

 

 


 

Výskumní pracovníci:

Ing. Jana Koprlová, PhD.

profesíjny profil

professional profile

 


 

Interný doktorand: 

Mgr. Denis Bede

 

 


 

Sekretariát katedry:

Martina Miškolciová

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

číslo dverí: 203 (2. posch.)

tel. : 033 / 59 39 625