Courses

PDF
Print

 

Administrative Law substantial

Informačný list

Správne právo Hmotné I - denné štúdium - zimný semester 2012

Správne právo Hmotné I - externé štúdium - zimný semester 2012

 

Správne právo hmotné II

Informačný list

Správne právo hmotné II - denné štúdium - letný semester 2012

Správne právo hmotné II - externé štúdium - letný semester 2012

 

Správne právo procesné I

Informačný list

Správne právo procesné I - denné štúdium - letný semester 2012

Správne právo procesné I - externé štúdium - letný semester 2012

 

Správne právo procesné II

Informačný list

Správne právo procesné II - denné štúdium - zimný semester 2012

Správne právo procesné II - externé štúdium - zimný semester 2012

 

Finančné právo I

Informačný list

Finančné právo I - denné štúdium - letný semester 2012

Finančné právo I - externé štúdium - letný semester 2012

 

Finančné právo II

Informačný list

Finančné právo II - denné štúdium - zimný semester 2012

Finančné právo II - externé štúdium - zimný semester 2012

Právo životného prostredia

Informačný list

Právo životného prostredia - denné štúdium - zimný semester 2011

Právo životného prostredia - externé štúdium - zimný semester 2011

 

EC Environmental Law

Informačný list

 

Správne právo hmotné III

Informačný list

Správne právo hmotné III - denné štúdium - letný semester 2012

Správne právo hmotné III - externé štúdium - letný semester 2012


Súborný seminár zo sprývneho práva a aplikačná prax

Informačný list

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax - denné štúdium - letný semester 2012

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax - externé štúdium - letný semester 2012