Členovia

PDF
Print

aktualizované dňa: 29.2.2016

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií


Adresa: Kollárova 10, Trnava
 

Riaditeľka:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela

Konzultačné hodiny: t. č. materská dovolenka

 

Tajomník:
JUDr. Anton Škreko, PhD.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela

Konzultačné hodiny: pondelok: 16.40 - 18.10 alebo na základe individuálnej dohody e-mailom.

 

Interný doktorand:
Mgr. Richard Bednárik
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela 

Konzultačné hodiny: na základe individuálnej dohody e-mailom. 

 

Externá doktorandka:
Mgr. Angela Sobolčiaková
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela 

 

Sekretárka:
Mgr. Anna Kollárová
miestnosť: 207
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telefón: +421 33/5939 601