Home Departments Institute for Legal Aspects of Religious Freedom

Institute for Legal Aspects of Religious Freedom

PDF
Print

Director:

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD.
room no: 310     phone no: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
 
 
Department sekretary:
 

Reserch workers:

prof. doc. JUDr. Marek Šmíd, PhD.
deputy director
room no: rektorát Trnavskej univerzity v Trnave   phone no: 033/59 39 202
e-mail: rektor @ truni.sk
 
 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD. JC.D.
room no: 310   phone no: 033/59 39 640
e-mail: standa.pribyl @ volny.cz
 
 
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr.
room no: 310   phone no: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
 
 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
room no: 310  phone no: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com

Secretary:
 
Secretary: Mgr. Anna Kollárová
room no: 207
e-mail: prf @ truni.sk
phone no: +421 33/59 39 601 mobil: 0905 587 784 fax: +421 33/55 13 021
 
Address: Ústav pre právne otázky náboženskej slobody,
             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
             Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
             Slovakia