Contacts

PDF
Print

 

Director:
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
room no: 310     phone no: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
 
 
 
Department secretary:
 
 

Research workers:
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
deputy director
room no: rektorát Trnavskej univerzity v Trnave, phone no: 033/59 39 202
e-mail: rektor @ truni.sk
 
 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., JC.D.
room no: 310     phone no: 033/59 39 640
e-mail: standa.priby l@ volny.cz
 
 
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr.
room no: 310     phone no: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
 
 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
room no: 310     phone no: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com

Secretary:
 
Secretary: Mgr. Anna Kollárová
room no: 107
e-mail: prf @ truni.sk
phone no: +421 33/59 39 601 mobil: 0905 587 784 fax: +421 33/5513021
Address: Ústav pre právne otázky náboženskej slobody
             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
             Hornopotočná 23. 918 43 Trnava