Home Basic information Faculty bodies Faculty Scientific Board

Vedecká rada fakulty

PDF
Tlačiť

 

PREDSEDA

1.   doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

 

ČLENOVIA

2.   prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

3.   doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

4.   doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

5.   prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

6.   doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

7.   doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

8.   JUDr. Anton Jaček

9.   doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

10. doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

11. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

12. doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

13. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

14. doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

15. doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.

16. Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.

17. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

18. JUDr. Jozef Opatovský

19. JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

20. doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

21. doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

22. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

23. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

24. prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

25. doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.

26. doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.

27. doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

  

Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty