Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Povinné predmety:

Trestné právo hmotné I
Zoznam tém prednášok
 
Trestné právo hmotné II
Zoznam tém prednášok
Otázky na skúšku
 
Trestné právo procesné I
Zoznam tém prednášok a cvičení
 
Trestné právo procesné II
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
Kriminológia
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
Kriminalistika
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
 

Povinne voliteľné predmety:

Korupcia a jej spoločenské a právne aspekty
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
Introduction to the Criminal Law
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
Introduction to the Criminology
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
Súdne lekárstvo
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
Dokazovanie v trestnom konaní
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 
 

Výberové predmety:

Penológia
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku
 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 
 

Na hlavnú stránku katedry