Home Štúdium

Štúdium

PDF
Tlačiť

Jednou zo základných činností, pre ktoré bola Právnická fakulta zriadená, je vzdelávanie v odbore právo. V oblasti vzdelávania vychádza fakulta z bolonskeho procesu a je okrem iného charakterizovaná aj tým že študijným programom a organizačnými formami štúdia sa hlási k univerzitným tradíciam štúdia práva.

Jej úlohou je všestranná teoretická a metodologická príprava študenta, orientovaná v konenčnom dôsledku na riešenia praktických právnych situácií v rámci štúdia, ako aj v budúcej právnej praxi. Fakulta sa zameriava najmä na interpretáciu a uplatňovanie slovenského verejného a súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva.