Kontakt

PDF
Tlačiť

Kontakt
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Kollárova 10
Trnava


Korešpondenčná adresa:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

http://iuridica.truni.sk

Tel.: +421 33/5939 601
Fax: +421 33/5513 021
 

Telefónny zoznam